lönehantering

Lönehantering

Redovisningsbyrån Garvaren sköter gärna er lönehantering. Tillsammans etablerar vi rutiner för att kunna sköta löneutbetalningarna i god tid innan utbetalningsdatum.

Vi besitter god kunskap inom alla avtalsområden. Uppdatering av semesterlöneskulden sker månadsvis, allt för att få ett så rättvisande månadsresultat som möjligt. Det finns också möjlighet att få hjälp med den månatliga arbetsgivardeklarationen för redovisning av arbetsgivaravgifter och personalens källskatt. Rapportering till Fora sköter vi också om ni så önskar.