årsbokslut-årsredovisning-deklaration

ÅRSBOKSLUT, ÅRSREDOVISNING & DEKLARATION

Redovisningsbyrån Garvaren är självklart behjälpliga med att ta fram slutprodukterna efter avslutat räkenskapsår!

Här vill vi involvera dig så mycket som möjligt, så att du får vara med och besluta kring val som kan ge vissa skattemässiga konsekvenser. Vi upprättar sedan ditt årsbokslut tillsammans med den dokumentation som krävs. Här upprättar vi alltid bilagor som styrker den fastställda balansräkningen.

Naturligtvis kan du sedan få hjälp med upprättande av årsredovisning med tillhörande dokumentation, bolagsstämmoprotokoll samt bolagets deklaration. Vill du ha hjälp med din privata deklaration, så ordnar vi givetvis det också.